Locka fram visdomen ur glömskans djup

På Duga tillämpar vi den moderna sokratiska metoden.

 

Vår moderna sokratiska metod är en direkt tilläpning av Sokrates idéer. Vi har sammanställt tusentals sokratiska frågor, som styr individens uppmärksamhet mot det icke-fysiska och på så sätt får indivden att "återerinra sig" den visdom hon glömt att hon hade.


Sokrates påpekade (i Platons dialog "Faidon") att det egentligen inte går att lära en individ visdom. Det enda man kan göra är att få personen att återerinra sig den visdom hon glömt att hon hade. Det är det man gör i dialektiken.

 

Praktisk kunskap (= klokhet) däremot kan man lära ut, eftersom den sortens kunskap inte lagras i själen på samma sätt som visdomen gör.

 

Även Gautama Siddhartha (= buddha) lärde ut liknande saker. Han menade att om indivden under otaliga liv misslyckats med att ta sig ur okunnighetens träsk, så kan man inte räkna med att individen på egen hand skall klara av den uppgiften idag. Individen behöver hjälp i form av "dharma" (= kunskap om livets mening och livets lagar) för att frigöra sig från okunnighet. Först när personen tillgodogjort sig tillräckligt mycket dharma är det möjligt för honom eller henne att på egen hand komma till insikt (= buddha. Ordet buddha betyder insikt) om livets mening och livets lagar.

 

För att en individ som kommit till insikt skall kunna fortsätta att vandra på vägen till upplysning behöver han slå sällskap med andra individer som är på väg åt samma håll. Tillsammans kan sådana individer om de lär sig att odla sann vänskap befria sig från okunnighet och bli upplysta varelser.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln