Vad är vänskap?

Egentligen är vänskap full förståelse och därför en andlig kvalitet. Den kan endast existera mellan levande varelser och står över sådana saker som familj, grupper, samhälle, ekonomi, politik, rum och tid, idéer och tankar. Den yttersta sanningen är varelsen själv. Om han kan lära känna sig själv finner han också sanningen. Då kan han bli fri att vara sig själv och bli en sann vän för andra.

 

Se andra som de verkligen är
Sann vänskap existerar mellan levande varelser som känner varandra som de i grund och botten är och bryr sig inte om det yttre skenet eller kropparnas utseende. Sann vänskap fordrar att man bryr sig om den andres inre kvaliteter och kan endast uppnås om man är villig att släppa andra inpå sig och även själv kan gå andra inpå livet. Man måste också tillåta andra att få veta vem man är. När du konfronteras med att lära känna någon annan så som han eller hon är innerst inne, så konfronteras du samtidigt med mycket sanning och du måste därför ha hög konfront på sanning för att kunna få riktiga vänner.

 

Vänskap har också med medkänsla att göra. Om du kan dela någon annans känslor och tankar så kan du vara hans vän, men du behöver inte vara överens med personen för det. Bara du delar tankarna och känslorna med honom eller henne så blir du en vän.

 

Förstå dig själv först
En person som döljer sina känslor och tankar och låtsas vara något annat än det han är, hindrar andra att bli hans vänner. Man känner besvikelse när man upptäcker att någon inte var den vän man trodde, eller visar sig inte kunna stå för sitt ord.

 

Människor som inte kan vara sig själva kan inte få riktiga vänner. Förmodligen gör de så därför att de tror att ingen skulle tycka om dem om de fick lära känna dem. De förstår inte sig själva och de tycker inte om vad de ser i sig själva. Därför tror de att andra också skulle tycka illa om dem om de kunde lära känna dem.

 

Om de kunde lära sig att förstå sina egna motiv och sin egen inre natur, skulle de kunna tycka om sig själva och komma ur fällan. Då skulle de kunna få vänner och de skulle kunna vara vänner.

 

Vänskap är starkare än ideal och idéer
Att man har samma idéer innebär inte nödvändigtvis att man blir vänner och det behöver inte alls vara så att man blir vänner om man har en gemensam fiende. Vänskap går mycket djupare och är mycket finare än idéer och gemensamma fiender.

 

"Vänskap" som grundar sig på gemensamma idéer och intressen är instabil och mycket riskabel. När sådan "vänskap" upphör på grund av att man inte längre är överens om tolkningar, kan den övergå i direkt hat eller öppen fientlighet. Det gäller speciellt när idéerna anses viktigare än individen och varelsen.

 

Det är ont om äkta vänner men var och en av oss kan tänka fram hur många idéer och tankar som helst. Och då borde man ta vara på sina sanna vänner lite bättre och inte bry sig så mycket om ett ideal eller en idé.

 

Läser man lite historia kan man snabbt konstatera att fanatiska sekter och kultrörelse alltid får för sig att idéer är viktigare än människor och därför har råd att offra människor för den goda sakens skull. De anser att "ändamålet helgar medlen" och anser att det är i sin ordning att begå skadliga handlingar mot människor för att befrämja "saken".

 

Älska visdomen
Man kan diskutera hur man ska kunna skydda sig så att man inte själv blir fanatisk och börjar offra sina medmänniskor och vänner för en helig ko. Men om man bryr sig om sina medmänniskor och anser att individen är viktigare än idéerna och kulturerna så är risken inte särskilt stor.

 

Den som älskar visdom och sanning kan inte luras att förgå sig mot sina vänner.

Att bry sig om sina medmänniskor är kanske det allra viktigaste på jorden. I vilket fall som helst är det synnerligen givande både för den som bryr sig om och för den som får omtanke och hänsyn i form av hjälp till självhjälp. Båda växer sig starkare som varelser och närmar sig sanningen.

 

Om vänlighet och vänskap tillmättes större betydelse i vår värld så skulle livet förvisso bli mer innehållsrikt. Det som framför allt har fört oss vilse är att vi har låtit ideologier och oprövade teorier bli viktigare än individerna och människorna som påverkas av dem.

Vi får inte glömma att ideologier och teorier är till för att tjäna individen och inte för att offra individen.

 

Så låt oss bli varaktigare vänner.

 

Vill du läsa fler artiklar om intressanta ämnen? Klicka här.

Etiketter: vänskap

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln