Många mysterier återstår

Här är en artikel om vad den vetenskapliga metoden betytt - och inte betytt - för den civilisation vi lever i idag. Fler artiklar hittar du här.

 

Västerlandets civilisation byggdes upp med hjälp av en frihetslängtan och hårt arbete av människor som trodde på ett bättre liv i framtiden. Denna tro var tydligen en god tro eftersom den givit oss som idag lever i denna civilisation ett liv där vi har större friheter och möjligheter att själva bestämma hur vi ska förvalta detta arv från det förgångna än många hade trott vara möjligt för hundra år sedan.

 

Vår moderna vetenskap har möjliggjort dessa banbrytande framsteg på individens frihetsområde genom tillämpandet av den vetenskapliga teorin. Den moderna vetenskapliga teorin är en produkt av filosofin, som är all kunskaps källa i vår civilisation. Och just detta faktum är något som den moderna människan alltför ofta glömmer.

 

Osjälviskt arbete
Att hela vårt välstånd och vår frihet i grund och botten är en produkt av olika sorters kunskapstörstande människors vedermödor under årtusenden, glöms nästan helt och hållet bort.

 

Olika statushungriga och popularitetstörstande fånar försöker ta åt sig äran av de framsteg som gjorts med hjälp av de många osjälviska kunniga män och kvinnor som var och en på sitt sätt bidragit till att föra fram kunskapens ljus för att leda människorna vidare på vägen mot allt större sanningar. De har uppenbarats allteftersom den vetenskapliga teorin banat vägen med hjälp av sin "tro", som är den enda sanna moderna religionen.

 

I korta drag kan man säga att den vetenskapliga teorin går ut på att man ska "tro" något (ställa upp en teori), som sedan bevisas genom att man utför experiment, som ska besanna denna "tro". Och om "tron" visar sig vara mer sann än de tidigare trossatserna (teorierna) man haft, så upphöjer man den nya teorin till "vetenskaplig sanning" och därmed har man höjt kunskapsnivån.

 

Experiment som talar för eller emot
Den största skillnaden mellan vår moderna religion (vetenskapen) och tidigare religioner, är att det inom vetenskapen inte räcker att någon "påve" eller annan auktoritet säger att något är sant för att övriga troende ska behöva hålla med om att det verkligen är sant. I stället förlitar man sig på att fysiska universum ska styrka sanningshalten i olika teorier genom att bekräfta eller vederlägga dem i de experiment som genomförs.

 

Och i stället för att ha ett "kyrkoråd" som avgör vad som ska basuneras ut som högre sanningar, har vi forskare som med hjälp av den vetenskapliga teorin banar sig närmare sanningen och låter övriga "troende" följa med när vägen till sanning gjorts mer framkomlig av olika pionjärers insatser till mänsklighetens fromma.

 

Detta har givetvis inte förhindrat olika former av auktoritetstänkande att smyga sig in i processen och försöka leda vår civilisation tillbaka till svunna, auktoritära tider. Tyvärr är det väl så att många människor föredrar en "stabil" värld med fastställda regler för både tänkandet och levandet och det skapar ju i sin tur en grogrund för auktoritetstänkande.

 

Minsta motståndets lag gör också att många inte bryr sig om att sätta sig in i förhållandena utan överlåter åt olika organ i samhället att fatta beslut åt sig. Undan för undan kan så den västerländska civilisationen rivas ner genom att man steg för steg tar bort det som den en gång byggdes upp av.

 

Vetenskapen är bra men otillräcklig
Detta för oss fram till anledningen till att dessa rader skrivits. Vetenskapen har lett oss på vägen mot allt högre sanningar. Hela den moderna, tekniska, västerländska civilisationen med alla dess triumfer är ett enda stort experiment som bevisar att vetenskapen erövrat många kunskaper om vårt fysiska universum.

 

Men samtidigt är västerlandet behäftat med lika stora experiment på andra områden som klart och tydligt bevisar att vi inte löst de mysterier som omger oss på de humanistiska fälten. Den ökande brottsligheten, de höga siffrorna för självmord, vansinne, mentalsjukdom, alkoholmissbruk och drogmissbruk talar alla sitt tydliga språk. Vetenskapen har kommit på villovägar.

 

Vår moderna religion har misslyckats med att ge sig i kast med de mysterier som omfattar människans roll i spelet. Förblindad av framstegen på det fysiska området har man ställt alla icke-fysiska problem åt sidan och helt enkelt förklarat att "det omätbara" (det icke-fysiska) kan man inte veta något om. Det ligger utanför "det vetenskapliga".

 

Banbrytande insatser
Varför man har gjort så kan i och för sig vara intressant att utröna, men vi nöjer oss med att konstatera att den etablerade vetenskapen gjort på det här sättet. Som tur är har vetenskapens framsteg inte begränsats till vad etablerade forskare ansett vara intressant eller möjligt att veta något om. Historien är full av banbrytande insatser från icke-auktoritärt håll som fört vår vetenskap framåt steg för steg så att vi sluppit fastna i de mer etablerade och auktoritära tankebanorna.

 

Givetvis har även mellanmänskliga relationer och tankens värld utforskats av olika oetablerade forskare med mer eller mindre grundlig vetenskaplig skolning. Resultaten har inte låtit vänta på sig och de nyförvärvade sanningarna finns numera tillgängliga på olika håll i världen av efterföljande som tagit vara på de banbrytande insatserna av mödosamt forskningsarbete utfört av frihetslängtande människor med stark kunskapstörst.

 

Kunskap för din egen utveckling
Mycket av kunskapen kan man tillgodogöra sig på ett ytligt och mindre krävande sätt, men de verkligt betydelsefulla bitarna för den personliga frihetens stärkande är tyvärr inte lika lätta att överföra. De kräver studier med aktivt deltagande.

 

För den som är intresserad av kunskap (filosofi) har vi därför kurser där du själv kan avgöra om de sanningar du får lära dig är användbara för din utveckling som individ.

 

Föreningen Dugas syfte är att göra människor dugligare genom att steg för steg höja deras kunskap om sig själva och sina medmänniskor. Detta görs helt i linje med de gamla grekiska filosofernas drömmar om att "lära känna sig själv".

 

Du som vill stifta ytterligare bekantskap med vår livsfilosofi är välkommen att anmäla dig till en av våra introduktionskvällar eller någon av våra kurser. Du kan också läsa boken "Buddhas Dharma" av Todde Salén.

 

En lång men spännande väg
Livsfilosofins levande meditation bedrivs på en individuell basis parallellt med kurserna. Efter att man har tittat på individens livssituation och gått igenom den, tar man itu med att öva upp förmågan att använda minnet och fortsätter därefter parallellt med kurserna att förbättra kommunikationsnivån, problemlösningsförmågan etc.

 

En lämplig bok att läsa för att sätta sig in i de mål som livsfilosofin ytterst siktar in sig på är "Måsen" av Richard Bach.

 

Vägen är lång, men framkomlig. Och för den som har tid och energi finns det oanade möjligheter att uppnå helt nya medvetandenivåer och tillstånd. Om du är intresserad, så hör av dig till oss.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln