Några sanningens ord om ärlighet

Här är en artikel om ärlighet. Kan man vara ärlig mot sina sanna vänner? Fler intressanta artiklar hittar du här.

 

Den som verkligen försökt vara helt och hållet ärlig och uppriktig gentemot sina medmänniskor får snart lära sig att det inte alltid uppskattas.Det är i själva verket ett utomordentligt bra sätt att förlora vänner på.

 

Det är därför lätt att dra slutsatsen att man inte ska vara ärlig och att människor inte vill höra sanningen.

 

I stället borde man förstå att människor bara vill höra de sanningar de kan förstå och att man därför är tvungen att kommunicera med var och en på den verklighetsnivå som han eller hon befinner sig på.

 

Det finns ett ordspråk som förekommer i det flesta stora religioner: "Sök sanningen och sanningen ska göra dig fri". Dessa två idéer hör förmodligen ihop på något sätt. För att förstå dem måste man komma upp på den verklighetsnivå där de blir sanna för den som försöker förstå.

 

Friheten kommer genom sökandet
"Sök sanningen..."-ordspråket säger ingenting om hur eller varför man ska söka sanningen. Tydligen räcker det att bara söka den för att bli fri, om man ska tro på vad ordspråket säger. Ur livsfilosofisk synvinkel är detta helt rätt, eftersom sanningen är det vardagliga ord som bäst beskriver vad gudsbegreppet innebär. Även tanken bakom ordet oändligheten ger en bra bild av den högste guden eller Gud.

 

Just tanken på något överallt närvarande eller evigt, är förklaringen till att det räcker att "söka sanningen" för att man ska bli fri. Genom att söka sanningen ger man den en möjlighet att komma en till mötes så att man "kan bli fri" (från okunnighetens slaveri) eller "frälst". Bara den som "tror" att han kan finna någon sanning, bryr sig om att söka den. Det är därför man måste "tro" för att kunna bli frälst.

 

Längtan efter visa personer
Då kanske man frågar sig vad detta har med "ärlighet varar längst" att göra?

 

Jo, om en människa med mänskliga fel och brister försöker vara ärlig, kommer hon att stöta på motstånd från dem som hon är ärlig mot eftersom det hon säger inte nödvändigtvis är sant för den andra.

 

Om samma människa hade turen att stöta på en vis man eller kvinna som kunde förstå hennes ärlighet och uppskatta att hon försöker vara ärlig och sann, då skulle den vise kunna hjälpa henne att söka sanningen så att hon blev mer fri (frigjord från okunnighet) genom att med hjälp av de rätta frågorna styra henne mot högre nivåer av sanning.

 

Det är den tanken och det hoppet som människan har hållit sig fast vid när hon har väntat på sin frälsares återkomst (som hon kallar för Messias, Maitreya etc.) Förmodligen var både Jesus och Buddha sådana visa män. Men deras samtid lyckades inte bevara den förmågan i sina led och har därför nödgats invänta frälsarens återkomst.

 

Man behöver inte vara perfekt
Om okunnighet (dumhet) är den enda synden och man kan frälsas från den genom att söka sanningen (höja kunskapsnivån och förmågan), så skulle ju varje människa kunna bli visare om det bara fanns någon medmänniska som var tillräckligt vis för att kunna sätta sig över skillnaderna i verklighetsnivå mellan olika människor (förlåta dem sina synder) och förstå att de i själva verket söker sanningen för att komma ifrån okunnigheten. En sådan vis man behöver inte alls vara perfekt eller felfri, även om många av dem han kunde hjälpa gärna skulle vilja det (läs boken "Måsen" av Richard Bach så får du en fin beskrivning av detta fenomen).

 

När vi i livsfilosofin tränar filosofer, gör vi vanliga människor tillräckligt visa och kunniga inom just de områden som man behöver ha kunskap inom för att kunna hjälpa sina medmänniskor att se sanningens ljus. Med den kunskapen kan livsfilosofen med hjälp av sina gärningar befria sina medmänniskor från den synd som uppstår ur okunnighet och dumhet.

 

En liten gud
En tränad livsfilosof är bara en vanlig människa som vill hjälpa sina medmänniskor att söka sanningen. När han lyckas med det så gör han en gudomlig gärning. Han blir en liten gud i ögonen på den han hjälper på detta sätt.

 

När många livsfilosofer tillsammans hjälper fler och fler människor att höja sig ur okunnighet, har vi börjat lägga grunden till det kommande tusenåriga fredsriket på vår jord. Livsfilosofin kan hjälpa dig att dra ditt strå till stacken.

 

Rom byggdes inte på en dag. Det gäller givetvis även vårt tusenåriga fredsrike. Det handlar väldigt mycket om att skapa frid och harmoni. Man börjar med att själv skaffa sig inre frid och harmoni i sitt eget sinne. Sedan kan man hjälpa sina medmänniskor att göra detsamma.

 

Nästa steg är att hjälpa vår civilisation att bli mer harmonisk och ordnad. Det innebär att vi måste se till så att den inte växer sig stark på miljöns och livets bekostnad.

 

Du är välkommen att hjälpa till om du känner dig kallad. Det enda du egentligen behöver bidra med är just att "vara ärlig" och "söka sanningen".

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln