Vad är omdöme?

Enligt Sokrates krävs det visdom för att omdömet ska fungera. Så frågan "Hur får man ett bättre omdöme?" besvaras enkelt med: "Genom att bli vis".

 

Men vad är visdom? Vad är det filosofen strävar efter att nå?

 

Ordet filosof kommer av grekiskan och betyder "en som älskar visdom" (philo= älskar, sophos=visdom). 

 

Sokrates ansåg att det finns två sorters kunskap: praktisk kunskap och sann kunskap. Den praktiska kunskapen (klokhet) behövs för att överleva. Den handlar om allt praktiskt som hur man lagar mat, tillverkar kläder etc. Sann kunskap är kunskap om det eviga och oföränderliga.

 

Endast sann kunskap är visdom. Den som vill förbättra omdömet ska enligt Sokrates tillägna sig sann kunskap, men behöver inte vara så klok. Det räcker att vara tillräckligt klok för att överleva.

 

Sann kunskap (visdom) skaffar man sig enligt Sokrates genom att med tankens kraft begripa de idéer som ligger bakom fenomenen i vår värld.

 

Förstå de bakomliggande idéerna 

Om man till exempel vill förbättra sitt omdöme ifråga om vänner, ska man studera vänskapens idé (se gärna vår artikel om vänskap).

 

Om man vill få bättre omdöme ifråga om att kommunicera för att förverkliga sin mening med livet, ska man studera de idéer som ligger bakom förmågan att kommunicera (till exempel genom att göra vår kommunikationskurs.)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln