Den högmodige materialisten, del 1

Richard Dawkins. Richard Dawkins.

Det är märkligt att intelligenta människor som Richard Dawkins har mage att säga saker som:

 

– Det är obegripligt att intelligenta människor kan tro på mirakel.

 

Visst kan det tyckas obegripligt att intelligenta människor tror att sagor enbart innehåller sanningar, bara för att de existerar i "heliga" skrifter. Men det är ju fullt möjligt att vara smart i ett område samtidigt som man är helt korkad i ett annat område.

 

En "helig" skrift är en saga skriven av människohand. Liksom andra sagor innehåller den både lögner och sanningar. Det finns sagor som påverkar människor på ett positivt sätt, likaväl som det finns sagor som påverkar negativt. Urkristendomens sagor ger betydligt mer positiva signaler än senare tiders dogmatiska och byråkratiska kristendom(ar).

 

Två definitioner av religion
I ordboken American Heritage Dictionar definieras religion på två olika sätt:

 

1. Något som baseras på tro på auktoriteter, präster och system.

 

2. Tro på och respekt och vördnad inför något som övergår människans förstånd, som har skapat och styr universum.

 

I båda fallen rör det sig om tro, men i det senare fallet ingår i tron att vårt människosinne inte förstår det som övergår människosinnets förmåga att förstå.

 

I det första fallet (styrt av heliga skrifter och prästerskap, som intalar följeslagarna att de besitter en absolut sanning) är det högmodet som styr.

 

Högmodet finns inte bara i religionen.

 

Det är oerhört högmodigt att påstå att man "vet" hur universum skapades genom att hänvisa till Big Bang. De enda "bevis" vi har för Big Bang är ett oerhört extrapolerande av data som samlats ihop under vår korta existens som civilisation med avancerade astronomiska instrument. Sådan materialistisk tro är högmodet personifierad.

 

Äkta vetenskapsmän är väl medvetna om att det är vetenskapligt förbjudet att extrapolera och att ju längre bortom det kända intervallet man extrapolerar, desto osäkrare är de resultat man kastar fram hypoteser om.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln