"En kurs i kommunikation på två helger hos Duga har gett mig en ny syn på mig själv och mina medmänniskor. Jag har insett att genom en rätt kommunikation med min omgivning blir livet och tillvaron rikare både för mig och andra. Verktygen och redskapen finns här på DUGA."  

Sven

 

"Vart ska jag börja? Duga känns som en härlig plats att vara på. Avslappnat och intensivt på samma gång. Utmanande och tryggt på samma gång. De perfekta förutsättningarna för att utvecklas som person. En öppenhjärtad atmosfär, med djup. Kursen har erbjudit mig möjligheten att komma nära ett gäng härliga människor och mig själv. Samtidigt som möjligheten hela tiden finns där, finns också en valfrihet - ”vill jag gå vidare just nu eller smälta intrycken ett tag och fortsätta när jag känner mig redo?” För mig är just känslan av att det är okej att växa i min egen takt en viktig ingrediens i att möjliggöra ett växande. Kursen har givit mig mycket. Tack."  

Sara

 

"Det har varit mycket givande och inspirerande. Jag tycker det känns som mycket kraftfulla verktyg att kunna använda i relationer för att kunna skapa mer glädje och kärlek. Det var kul att få förklaringar på hur det i vissa samtal kan låsa sig helt. Det ska bli väldigt roligt att praktisera detta. Det har varit en härlig tillvaro med glada, öppna och positiva människor. Tack så mycket!"

Karin

 

"Hur får man människor med olika bakgrund och verkligheter att växa tillsammans? Hur kan tystnaden få 11 personer att nå samma mål samtidigt-inombords? Hur kan ett ord som har olika laddningar hos oss alla förena oss ögonblickligen i en och samma tanke?

Små och stora under har skett under dessa fyra kursdagar. Sanningen har uppenbarat sig och stannat hos varje deltagare. Vi har fått fina redskap att bygga vår framtida kommunikation på. Men framförallt har vi fått vänner för livet!"

Gisela

 

"En fantastisk kurs som har fått mig att växa som människa!

En otrolig dynamik i gruppen. Kursledaren har varit väldigt tydlig med mål och syfte samt verktygen för att nå dit. Tränarna som var med bidrog mycket med egen input som gjorde det enkelt att förstå sammanhangen och även de olika ”verktygens” roll. Den här kursen har också fått mig att öppna upp mig för något så abstrakt som meditation, något som jag har varit nyfiken kring men aldrig tagit steget och prova. På minussidan måste tilläggas att lokalerna var ojämna i temperatur…kallt på lördag och hett på söndag. Jag kan också tycka att övningarna pågick alldeles för länge men det är väldigt individuellt. Tack!"

Anders

 

"Mina förväntningar på kommunikationskursen var mindre än vad jag fick uppleva. Vi hade en väldigt bra stämning i gruppen; nya insikter ploppade upp hela tiden och alla var större efter kursens slut än innan. En kurs som alla borde gå, som vill upptäcka sig själva och växa med hjälp av andra!"

Thomas