"Jag har precis avslutat en resa i ett landskap som inte liknar något annat landskap, och som inte finns för någon annan än mig. Den kan liknas vid en tågresa, men istället för träd och sjöar har jag utanför fönstret sett mina egna minnen och erfarenheter.

Mest intressant har varit att återupptäcka sådant som jag tidigare lagt undan, för att jag trott att jag inte haft någon nytta av det längre. När tåget nu stannar till vid första hållplatsen har jag bättre förståelse för mig själv och även andra. Konduktören blåser! Tuut, tuut..."

 

Meditation - att göra rätt sak

Grundbetydelsen av meditation är "att vidta rätt åtgärd". Vår meditation består av tre delar.

Passiv meditation
Här tränar du dig på att göra ingenting. På så vis skapar du det lugn som du behöver för att kunna lyssna.

Levande meditation
Genom den sokratiska barnmorskemetoden lär du dig att finna dina inneboende förmågor. Att meditera levande på Duga innebär att du får frågor ställda till dig av en utbildad meditör. Svaren på frågorna är unika för varje individ.

Aktiv meditation
Här omsätter du insikterna från den levande meditationen i praktisk handling. Om du till exempel har fått insikten att du har försummat en gammal vän så kanske du måste prioritera om och frilägga tid för att odla vänskapen igen.

De tre meditationsformerna bildar tillsammans en fungerande helhet. Lugnet från den passiva meditationen skapar förutsättningar för den levande meditationen. Insikterna från den levande meditationen omsätts i praktisk handling i livet.

Steg för steg finner du din egen sanning och lär dig att leva i enlighet med den.