2011

Inför det nya året: fira i champagne, gläds åt framtiden - men håll i minnet att du bör se om ditt hus. Det blir skakigt framöver. Här en liten återblick på en analys av pensionssystemets oerhörda bräcklighet.

Läs hela inlägget »

Sunt förnuft - det låter väl bra? Men vad är det egentligen? Begreppet har använts som slagträ genom historien. För alla vill ju vara med i det smarta laget. Läs mer här.

Läs hela inlägget »

Vad är det som driver civilisationens framväxt?

Det kan man fundera på.

Läs gärna denna intressanta understreckare i Svenska Dagbladet om hur kulturerna runt Medelhavet har utvecklats genom årtusendena.

Läs hela inlägget »

På Duga tillämpar vi den moderna sokratiska metoden.

 

Vår moderna sokratiska metod är en direkt tilläpning av Sokrates idéer. Vi har sammanställt tusentals sokratiska frågor, som styr individens uppmärksamhet mot det icke-fysiska och på så sätt får indivden att "återerinra sig" den visdom hon glömt att hon hade.


Sokrates påpekade (i Platons dialog "Faidon") att det egentligen inte går att lära en individ visdom. Det enda man kan göra är att få personen att återerinra sig den visdom hon glömt att hon hade. Det är det man gör i dialektiken.

 

Praktisk kunskap (= klokhet) däremot kan man lära ut, eftersom den sortens kunskap inte lagras i själen på samma sätt som visdomen gör.

 

Även Gautama Siddhartha (= buddha) lärde ut liknande saker. Han menade att om indivden under otaliga liv misslyckats med att ta sig ur okunnighetens träsk, så kan man inte räkna med att individen på egen hand skall klara av den uppgiften idag. Individen behöver hjälp i form av "dharma" (= kunskap om livets mening och livets lagar) för att frigöra sig från okunnighet. Först när personen tillgodogjort sig tillräckligt mycket dharma är det möjligt för honom eller henne att på egen hand komma till insikt (= buddha. Ordet buddha betyder insikt) om livets mening och livets lagar.

 

För att en individ som kommit till insikt skall kunna fortsätta att vandra på vägen till upplysning behöver han slå sällskap med andra individer som är på väg åt samma håll. Tillsammans kan sådana individer om de lär sig att odla sann vänskap befria sig från okunnighet och bli upplysta varelser.

Läs hela inlägget »

Den alltid lika kloka Andreas Cervenka är inte nådig i denna artikel om hur det kan gå när man medvetet blundar för fakta. Mycket läsvärt.

Läs hela inlägget »

Ordet filosofi betyder att älska (grekiskans "philos") visdom (grekiskans "sophos"). Enligt legenden fick Pythagoras frågan:

- Är du vis?

 På detta lär han ha svarat:

 - Jag är inte vis, men jag är en vän (philos) av visdom (sophos).


Sokrates var noga med att skilja på olika sorters kunskap - praktisk och sann kunskap. Han kallade den praktiska kunskapen för klokhet och den sanna kunskapen för visdom.

 

Praktisk kunskap eller klokhet är den kunskap som behövs för att överleva som människa (t. ex.. hur man skaffar sig mat eller kläder), medan visdom är insikt i idévärlden (t.ex. hur man odlar sann vänskap eller insikt om lagarna för kommunikation.)

Läs hela inlägget »
Etiketter: filosofi, sokrates, vis

Sokrates idé bakom barmorskemetoden (dialektiken) var att man, genom att ställa de rätta frågorna till en individ, skulle få individen att rikta sin uppmärksamhet mot det obegränsade, odelbara, icke-sönderfallande och eviga - idévärlden eller den "gudomliga" världen.

 

Genom att få individen att rikta sin uppmärksamhet mot det "gudomliga", skulle han eller hon tränas att fokusera på det väsentliga och därigenom kunna bli vis. De insikter man når fram till på detta sätt skulle kunna säkerställa att man efter döden klarar av att sträcka sig mot de "gudomliga världarna".


Sokratiska dialoger går ut på att rikta uppmärksamheten mot kvalitet istället för fysiska kvantiteter. Enligt Sokrates var dialektiken (den sokratiska barnmorskemetoden) den ädlaste av alla konster, eftersom den befriade människan från okunnighet och gav henne visdom.

Läs hela inlägget »

Nu drar vi igång Dugas blogg. Här kommer du att kunna läsa intressanta inlägg om filosofi, samhällsfrågor, historia, etik och livet i stort.

 

Välkommen!

Läs hela inlägget »

Välkommen till Dugas blogg!

 

Här kan du läsa inlägg om filosofi, etik, samhällsfrågor, historia och annat angeläget och intressant.

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

-

Arkiv

Etiketter