2012 > 04

Den här artikeln i Svenska Dagbladet, "Språk förändras på olika sätt", belyser på ett utmärkt sätt resonemanget i blogginlägget "Titta på månen, inte på fingret som pekar".


Språket är en rent andlig produkt. Språket har sitt eget andliga liv. Varje språk lever sitt liv på sitt sätt. Dialekterna är någon sorts underställda andliga liv, som fortfarande hänger ihop med den språkligt överordnade anden för just det språket.

Läs hela inlägget »
Etiketter: andlighet, svd, språk

Tortyr är inte längre ett folknöje. Det är inte en folksport att plåga ihjäl katter nu för tiden. Vi människor tycks ha blivit lite mer civiliserade.

 

Men vad beror det på? Läs Steven Pinkers intressanta slutsatser här. 

Läs hela inlägget »

I sitt försvarstal påstod Sokrates att oraklet ansett att han var den visaste av människor eftersom han visste att han inte visste något.

 

Andra människor, som kanske visste en hel del, var dummare än Sokrates.

 

Orsaken? Dessa människor ansåg sig även veta en massa annat, som de i själva verket inte alls förstod sig på. Genom att TRO att de visste sådant som de var helt okunniga om, var de dummare än Sokrates. För han visste ju att han inte visste.

 

Sokrates påpekade att den som visste att han inte visste något var enkelt okunnig. Enkel okunnighet är värdefull, eftersom den öppnar en kungsväg till kunskap. Den som är medveten om sin okunnighet har möjlighet att lära sig och kan därför tillägna sig kunskap.

 

Liv före födelsen
En enkelt okunnig människa inser att om hon inte har någon kunskap om sin existens före födelsen, så vet hon inte om hon har haft någon existens före födelsen.

 

Hon inser att det kan vara möjligt att hon längre fram i livet lär sig något som kanske får henne att veta något om sin existens före födelsen. Just nu vet hon bara att hon inte vet något om detta. Det är ett mycket vettigt sätt att resonera. Det gör det möjligt att öka medvetenheten.

 

Det är sämre ställt med individer som är dubbelt okunniga, det vill säga sådana som är omedvetna om att de inte vet. Så länge som de är omedvetna om sin okunnighet, har de ingen möjlighet att göra något åt sin dumhet. Eftersom många individer tycker illa om att andra påpekar för dem att de är okunniga, begränsas deras möjlighet att ta sig loss ur okunnighetens träsk.

 

Den värsta okunnigheten
Sedan har vi det som Sokrates kallade tredubbel okunnighet. Att vara tredubbelt okunnig är en skam.

 

För en medveten, andlig varelse är den tredubbla okunnigheten en styggelse. Tredubbel okunnighet innebär att man tror sig veta något, när man i själva verket inte alls vet.

 

Religiösa fanatiker och fundamentalister tror sig veta en hel del om allt mellan himmel och jord, trots att de inte har gjort några större försök att skaffa sig kunskap. Ofta har de enbart lyssnat på någon annan och bestämt sig för att tro på vad de hört eller läst. Andligt lättjefulla (lättja är en av dödssynderna) varelser fastnar lätt i tredubbel okunnighet. Sokrates hade inte mycket till övers för tredubbelt okunniga varelser. Att påstå att man vet att man inte har existerat före födelsen, bara för att man inte vet vad eller var man var före födelsen, är tredubbel okunnighet.

 

Sokrates talade om sann kunskap (om livets lagar och livets mening). Praktisk kunskap (om sinnevärlden) är inte lika viktig för en sann filosof (philos = älska och sophos = visdom).

 

Sann kunskap kan vara att känna till lagen om tillgång och efterfrågan eller lagen om orsak och verkan. Praktisk kunskap gör att man kan öka eller minska på tillgången eller efterfrågan.

 

Både sann och praktisk kunskap är värdefull. Sann kunskap gör livet meningsfullt (ökar lyckan). Praktisk kunskap gör livet uthärdligt (minskar lidandet).

 

Mycket värre än skatter
När människor i Benjamin Franklins omgivning beklagade sig över att staten beskattade dem för hårt, påpekade Franklin att de inte borde bekymra sig så mycket över statens skatter (på den tiden var skatten ca 10 procent på inkomsten). I stället borde de begrunda sin egen okunnighet som kostade dem långt mer än dubbelt så mycket som statens alla skatter.

 

Högmodet (en form av tredubbel okunnighet och dessutom en av dödssynderna) ansåg Franklin dessutom var minst dubbelt så kostsamt som okunnigheten.

 

Både Sokrates och Benjamin Franklin kan lära det moderna samhällets människor väldigt mycket. Men för att lära sig måste man stiga ner från den dubbla och tredubbla okunnigheten och öppet våga redovisa sin enkla okunnighet. Det kräver en viss sorts ödmjukhet och en hel del mod.

 

Våga vara enkelt okunnig!
I föreningen Duga kan den som vågar vara enkelt okunnig få hjälp att vandra på sin egen väg mot upplysning (buddha). Vi har en lära (dharma) och en teknik att lära ut denna, som är unik. Med hjälp av våra andligt upplyftande sagor och våra frågeställningstekniker kan vi ge dig den hjälp du behöver för att ta dig fram på din egen väg till upplysning.

 

I den gemenskap vi skapar och med hjälp av det växande förtroendet mellan andligt sanna vänner är det möjligt att förverkliga buddha Maitreya (den sanna vänskapens buddha).

 

Vill du läsa fler artiklar om intressanta ämnen? Klicka här.

Läs hela inlägget »

Välkommen till Dugas blogg!

 

Här kan du läsa inlägg om filosofi, etik, samhällsfrågor, historia och annat angeläget och intressant.

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

-

Arkiv

Etiketter