Föreningen Duga är en plats för nyfikna individer

Duga är ett forum där vi försöker hitta guldkornen bland allt det som religionerna, vetenskapen och filosofin har skänkt oss. De här guldkornen diskuterar, filosoferar och mediterar vi över för att hitta den gemensamma andlighet som binder samman mänskligheten.

Frågor à la Sokrates

Den grekiske filosofen Sokrates är en av de stora tänkare vi har tagit fasta på. Från honom har vi hämtat idén om att vi alla har en mängd inneboende kunskaper och förmågor som vi inte är medvetna om. Genom att ställa frågor kan man hjälpa människor att ”förlösa” dessa kunskaper. Sokrates frågemetod går därför under namnet barnmorskemetoden.

Det är vad man gör som räknas

Vi på Duga kallar oss västerländska buddhister. Vi vill förena österlandets sökande efter harmoni och etik med den västerländska handlingskraften och utvecklingen. Från buddhismen har vi hämtat karmas lag – lagen om orsak och verkan. Enligt karmas lag är det du själv och inte någon yttre makt som är orsak över ditt liv. Med den synpunkten kan du själv vara med och skapa din framtid.

En gemensam nämnare mellan Buddha och Sokrates är att båda insåg vikten av handlingarnas språk. Det spelar ingen roll hur fina insikter man formulerar för sig själv – omsätts de inte i praktisk handling är de värdelösa!

Skicka vidare!

Även på en annan punkt är Sokrates filosofi och buddhismen överens: Det intressanta är inte att betala tillbaka till den person som hjälpt en att nå insikt. Istället ska den som har blivit hjälpt själv axla manteln som lärare och i sin tur hjälpa någon annan.

 

Vi på Duga kallar detta för ”skicka vidare-principen” och tillämpar den i vårt meditörskap. Därför måste Duga vara en ideell förening. Våra kurser erbjuds dig till självkostnadspris.

 

Vänskap är grunden för allt

Vänskap är något mycket viktigt för oss på Duga. Läs mer om sann vänskap i vänskapsartikeln. Vår strävan är att göra människor dugligare genom att steg för steg höja kunskapen om oss själva och våra medmänniskor. Genom att bygga sann vänskap kan vi vara med och skapa en bättre framtid.