Här får du svar på några vanliga frågor kring vår förening Duga. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss eller besöka oss på en temakväll

Vad kan Duga erbjuda mig?
Duga erbjuder en möjlighet att öka medvetenheten om andlighet. Vår verksamhet inriktar sig främst på kurser och meditation där deltagarna får praktiska verktyg att använda i livet. Läs mer om meditation

Vad är andlighet?
Andlighet är en kvalitet. Det är vänskap, kärlek, inspiration, intuition. Andlighet är den levande idé som finns bakom det fysiska och materiella. Det kan vara tanken eller inspirationen som leder till skapandet av en tavla, en uppfinning eller en månresa. Ytterligare ett exempel på andlighet är när du står med ryggen mot någon och känner att någon tittar på dig eller försöker få kontakt med dig - sedan vänder du dig om och får den fysiska kontakten. Läs mer om andlighet

Vad har Duga för mål?
Dugas mål är att stärka vänskapsband och öka kunskapen om andlighet. Läs mer om vänskap

Vilka är med i Duga?
På Duga finns många olika yrkeskategorier representerade. Medlemmarnas ålder sträcker sig idag från 25 till 71 år. Könsfördelningen är jämn. Den gemensamma nämnaren är att alla vill växa och nå insikt.


Du hittar fler frågor och svar under rubriken Om Duga i toppmenyn.