Behöver man tro på reinkarnation för att bli medlem?

Nej. Varje medlem som tar emot levande meditation avgör själv vad han eller hon vill tro. Syftet med den levande meditationen är enbart att få individen att granska sig själv och lära sig skilja på det man lärt sig tro genom att ta till sig information från andra och det vetande man byggt upp med hjälp av egna erfarenheter. Alla sokratiska frågor som används i den levande meditationen upp till grad 5 går att besvara utan att man behöver begrunda tidigare liv. Vill man däremot fortsätta på de avancerade nivåerna behöver man börja reflektera över möjligheten att ”det sanna jaget” har en existens före och efter livet som människa.